Tiêu thụ điện mới bằng một nửa bình quân thế giới, Việt Nam đã phải nhập khẩu năng lượng 1

Tiêu thụ điện mới bằng một nửa bình quân thế giới, Việt Nam đã phải nhập khẩu năng lượng  1

Với thực tế nhu cầu năng lượng của Việt Nam tăng rất nhanh trong 15 năm qua (bình quân tăng 9,5%/năm) và được dự báo còn tiếp tục tăng khá cao trong 15 năm tới, câu chuyện lo đảm bảo năng lượng, cụ thể là đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục được đặt ra cấp bách.Read More »

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với những bất định của nền kinh tế thế giới và khu vực

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với những bất định của nền kinh tế thế giới và khu vực

Bình luận về những kịch bản đang được nghiên cứu cho kinh tế vĩ mô năm 2017, ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Kinh tế vĩ mô (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) cho rằng, Việt Nam cần chuẩn bị các kịch bản ứng phó với những bất định của kinh tế thế giới và khu vực.     Read More »